Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asflatów" Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asflatów"
"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu" "Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu"
"Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu" "Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu"
"Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim"