wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Głównym celem projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” jest modernizacja układu komunikacyjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla dogodnego transportu i komunikacji. Służyć temu maj± przyjęte w projekcie rozwi±zania techniczne zmierzaj±ce do poprawy funkcjonalno¶ci drogi.
Ponadto projekt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy.

Informacje Ľródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego na lata 2007-2013 znajduj± się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
Podpisano umowę z firm± PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
powrót do strony głównej admin