wersja do druku
powrót do strony głównej
Zatoka autobusowa km 0+490 SP
Krawężnik km 0+300 SP
Kanalizacja-studnia D2 (2)
Obrzeza km 0+580 SP
Chodnik-nasyp km 0+080 SP
Podbudowa kamienna - poszerzenia jezdni km 0+050
Krawężnik betonowy km 0+500
Podbudowa chodnika km 0+060
Roboty drogowe - krawężnik
Studnia na odcinku D7 do D8
Krawężnik - zatoka autobusowa, punkt 52
Beton - zatoka autobusowa, punkt 52
Zatoka autobusowa punkt 52
Studnia w rejonie przepustu punkt 23
Krawężnik - skrzyżowanie ul. Kręta, punkt 25
Przepust drogowy, punkt 66
Chodnik, punkt 72
Chodnik w rejonie punktu 56
Zarurowanie rowu pod zatok± autobusow±, punkt 53
Krawężnik skrzyżowania z ul. Ogrodnicz±
Chodnik, punkt 54
Tablica informacyjno - pami±tkowa
Baner informacyjno - pami±tkowy
Zatoka autobusowa
Wiata przystankowa
Nawierzchnia jezdnipowrót do strony głównej admin