wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
10-04-2010„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 11.08.2010 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót budowlanych zostało konsorcjum firm:
1.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice (lider konsorcjum),
2.JKM Sp. z o.o. ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin

Wartość robót budowlanych wynosi 2.301.811,06 zł (brutto)
Nadzór inwestorski wyniesie 19.199,99 zł (brutto)
Przedmiotem projektu jest modernizacja odcinka drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.
Projekt przewiduje wykonanie:
• poszerzeń jezdni z 5,5 m do 6,0 m;
• 4 zatok autobusowych;
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej;
• odwodnienia jezdni (kanalizacja deszczowa) o długości
1.348,60 m;
• chodników z kostki brukowej o szer. 2,0 m i długości 1.348,60 m;
• rozwiązanie skrzyżowania ul. Barwnej z ul. Krętą;
• zabezpieczenie sieci energetycznej;
• przebudowa słupa energetycznego;
• zabezpieczenie fragmentów przyłączy wodociągowych przebiegających pod drogą,
Długość modernizowanej drogi wynosi 1.348,60 m, a szerokość drogi 6,00 m. Jest to droga klasy „Z” (zbiorcza) o kategorii ruchu KR3.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
powrót do strony głównej admin