wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
29-09-2010„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 11.08.2010 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez firmę PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec
Wartość robót budowlanych wynosi 2.307.270,25 zł (brutto)
Nadzór inwestorski wyniesie 17.080,00 zł (brutto)
Przedmiotem projektu jest remont odcinka drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.
Projekt przewiduje wykonanie:
• remontu istniejącej nawierzchni ul. Lędzińskiej;
• modernizację ciągu pieszego na całym przebiegu ul. Lędzińskiej o łącznej długości 2.425,00 m;
• wjazdów indywidualnych znajdujących się w pasie drogowym, stanowiących część chodnika wzdłuż drogi;
• z kostki betonowej zatok autobusowych;
• remont odwodnienia.
Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 1.697,59 m, szerokość drogi waha się między 6,00 a 7,00 m. Jest to droga klasy „G” (główna) o kategorii ruchu KR3 oraz prędkości projektowej 50 km/h.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
powrót do strony głównej admin