wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
16-11-2011„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 13.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice.

Przedmiotem projektu jest modernizacja polegająca na odbudowie dróg powiatowych ul. Patriotów i Bohaterów Westerplatte (5926S) oraz Mielęckiego (5927S) w Bieruniu. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.

Projekt przewiduje wykonanie:
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej;
• przebudowa ciągu pieszego na odcinku 543 m;
• zjazdów indywidualnych znajdujących się w pasie drogowym;
• zatok autobusowych;
• remont odwodnienia.

Łączna długość modernizowanych dróg wynosi 1.949,94 m, szerokość dróg waha się między 3,00 a 6,00 m. Drogi ul. Patriotów i ul. Bohaterów Westerplatte to drogi klasy „L” (lokalna) o kategorii ruchu KR2 oraz prędkości projektowej 50 km/h.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
powrót do strony głównej admin