wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
27-04-2012„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 13.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy w ramach projektu pn.: Modernizacja Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót budowlanych została Firma DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice.

Projekt przewiduje wykonanie:
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej;
• chodników z kostki brukowej;
• odwodnienia jezdni;
• zjazdów w pasie drogowym;
• zabezpieczenia fragmentów sieci teletechnicznej;
• zabezpieczenia sieci energetycznej;
• zabezpieczenia framgmentów przyłączy wodociągowych;
• utwardzenie poboczy.

Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu VII. Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
powrót do strony głównej admin