wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Dnia 05.12.2011 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu.
W okresie 05.12.2011 r. – 20.01.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: przygotowaniu terenu pod budowę (mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – 10 szt. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 901 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 150 m2 , zdjęcie znaków lub drogowskazów – 28 szt.); robotach ziemnych (roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku -423 m3); fundamentowaniu (roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transport urobku – 1880 m3, pompowanie wody – 1 rycz., wykonanie pali dużych średnic (1200 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie – 74 m); robotach rozbiórkowych (rozebranie podpór wraz z rusztowaniem i zabezpieczającym i pomostem roboczym – 210 m3, rozebranie ustroju nośnego wraz z konstrukcja podpierająco zabezpieczającą i pomostem roboczym – 80 m3, rozebranie betonu ochronnego, płyt przejściowych, balustrady żelbetowej –40 m3, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr. 11cm – 105 m2, rozebranie balustrady – 54 mb, rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego – 42 m2, rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład – 159 m2, mechaniczne rozebranie umocnienia skarp i koryta rzeki elementami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej – 96 m2, demontaż krawężników na prostej – 60 mb).
powrót do strony głównej admin