wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
16-11-2011„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 06.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy w ramach projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych została Firma Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Firmę PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu.

Istniejący obiekt, ze względu na zły stan techniczny- uszkodzony podczas powodzi w maju 2010 r. zostanie rozebrany a w jego miejsce zostanie wykonany nowy obiekt. Parametry techniczne i użytkowe zostały przyjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Droga powiatowa nr 4137S jest istniejącą drogą, a przebudowa mostu nie zmieni jej lokalizacji w stosunku do stanu istniejącego.

Projekt przewiduje:
• rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Gostynią, w ciągu drogi powiatowej nr 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu,
• budowę nowego mostu nad rzeką Gostynią, w ciągu drogi powiatowej nr 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu,
• przebudowę drogi powiatowej nr 4137S – na dojazdach do mostu,
• budowę odwodnienia mostu,
• remont umocnienia koryta rzeki Gostynia w km 0 +960, na długości odcinka rzeki 30 m powyżej i 20 m poniżej mostu.

Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu VII. Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
powrót do strony głównej admin