wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Głównym celem projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu jest odbudowa zniszczonego w czasie powodzi w 2010 r. mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5900S, ul. Świerczynieckiej na granicy Bierunia i Gminy Bojszowy.
Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
--
powrót do strony głównej admin