wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Dnia 05.12.2011 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu.
W okresie 05.12.2011 r. – 20.01.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: przygotowaniu terenu pod budowę (mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – 4 szt. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 1300 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 451 m2 , rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm mechanicznie-451 m2 , rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piskowej- 43 m2 , rozebranie nawierzchni bitumicznych- 83 m2); robotach ziemnych (roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku -754 m3); fundamentowaniu (roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transport urobku – 1504 m3, pompowanie wody – 1 rycz., wykonanie pali dużych średnic (1200 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie – 131 m); robotach rozbiórkowych (rozebranie podpór wraz z rusztowaniem i zabezpieczającym i pomostem roboczym – 60 m3, rozebranie ustroju nośnego wraz z konstrukcja podpierająco zabezpieczającą i pomostem roboczym – 80 m3, rozebranie betonu ochronnego, płyt przejściowych, balustrady żelbetowej –54 m3, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr. 10cm – 136 m2, rozebranie balustrady – 45 mb, rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład- 198 m2 , mechaniczne rozebranie umocnienia skarp i koryta rzeki elementami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej – 98 m2, demontaż krawężników na prostej – 45 mb).
powrót do strony głównej admin